dimecres, 23 de desembre del 2009

Competències digitals específiques del mestre en relació amb la tecnologia

Competències digitals. Les persones, tant els nens com els adults, han d'adquirir unes comptencies especifíques sobre l'us de les Tic. Aquestes comptències és duen a terme a les diverses etapes educatives i queden recollides als curriculums tant d'educació infantil, primària, etc...
El conjunt de competències relacionades amb el coneixement i la utilitat de la tecnologia reben el nom de comptència digital i aquest procés d'adquisició s'anomena alfabetització digital.

Competència digital del mestre. Aquestes comptències hi afegim les competències específiques que habiliten a l'educador a utilitzar la tecnologia per ensenyar i d'aquesta manera aprendre.
Aquestes competències no són estàtiques, així que la formació del mestre serà continuada en el coneixement de recursos tecnològics i de les seves potencialitats tecnològiques.

NORMES UNESCO.

Nocions bàsiques de tecnologia.

 1. Funcionament bàsic del maquinari i del programari.
 2. Tant en petit grup, sols, com en conjunt els alumnes han de ser capaços d'utilitzar la tecnologia durant les activitats.

Aprofundiment de coneixements.

 • Han de ser capaços de conéixer i d'utilitzar una sèrie d'aplicacions i instruments amb flexibilitat.
 • Utilitzar xarxes de recursos per resoldre problemes.
 • Han de saber utilitzar les TIC

Creació de coneixements.

 • Per tal de fomentar la creacció de coneixements cal que els alumnes sapiguin utilitzar aquestes tecnologies.
 • Han de saber desenvoupar un paper de lideratge en la formació dels seus companys.

  NORMES DE LA ISTE

Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Docents:

 • Facilitar l'aprenentatge i la creativitat.
 • Planificar experiències d'aprenentatges.
 • Dissenyar experiències d'aprenentatges.
 • Mostrar habilitats i estratègies de treball
 • Millorar la capacitat de lideratge i la propia pràctica.

Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants:

 • Creativitat
 • Comunicació
 • Col·laboració
 • Fluïdesa en l'us de la informació.
 • Resolució de problemes
 • Presa de decisions
 • Etc...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada