dimarts, 22 de setembre del 2009

Vídeo i idees principals de la Interactivitat

Edu3.catIDEES PRINCIPALS DEL VÍDEO

  1. Els ordenadors són màquines per fer càlculs però han esdevingut a més a més màquines per comunicar-nos.
  2. Interactivitat. Quan llegim un llibre obtenim la informació d'una manera seguida.
  3. Benever Busch ( S.XX) va crear una tècnica que consistia a cercar formació per mitjà de punts de connexió. Tècnica que no va funcionar en aquell temps.
  4. Ted Nelson va elaborar un projecte anomenat Xanadu que ha passat a la història perque era una xarxa com internet; Xanadu tampoc va arribar a fer-se realitat però va fer certes connexions, per exemple el terme ipertext, ipermèdia...
  5. Un equip d'investigadors va fer una colla d'invents crucials, per exemple el ratoli que permetia una connexió interactiva.